Hà Văn Thùy: Cảnh báo về Lịch sử Việt Nam bị đánh tráo

15 Tháng Giêng 20217:46 SA(Xem: 5404)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN VĂN HÓA - THỨ SÁU 15 JAN 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)

 

Cảnh báo về Lịch sử Việt Nam bị đánh tráo

 image005

Hà Văn Thùy

 

(Phần Anh ngữ phía dưới)

 

Kính gửi nhân sỹ trí thức cùng đồng bào người Việt trong và ngoài nước!

Tôi, nhà văn, nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy xin cảnh báo với quý vị về nguy cơ lịch sử dân tộc bị đánh tráo.

 

Sang thế kỷ XXI, nhờ thành tựu của di truyền và khảo cổ học, học giả thế giới tập trung nghiên cứu lịch sử dân cư Đông Á. Đến nay nhiều ý kiến cho rằng, có hai con đường đưa người châu Phi di cư tới phương Đông. Con đường phía Nam làm nên dân cư bản địa Đông Nam Á mang mã di truyền Australoid. Con đường phía Bắc làm nên người nông dân Trung Quốc chủng Mongoloid phương Nam. Một làn sóng người Trung Quốc di cư xuống, trùm lên dân cư bản địa, tạo nên người Việt Nam hôm nay. Vận dụng quan điểm này, học giả Trung Quốc đưa ra thuyết: “Từ đồng bằng miền Trung Hoàng Hà, người Hán đi xuống lưu vực Dương Tử làm nên cộng đồng Bách Việt mà người Hán là trung tâm. Trong khi đó một đám li khai đi xuống Việt Nam thành người Việt Nam hôm nay.” Từ ý tưởng của các học giả, năm 2018 Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Thủ đô Hà Nội kêu gọi người Việt Nam: “Lãng tử hồi đầu - những đứa con đi hoang hãy trở về nhà!”

 

Nhưng nghiên cứu của tôi 15 năm qua cho thấy sự thực khác. Chỉ có duy nhất con đường phương Nam theo ven Ấn Độ Dương đưa hai đai chủng người châu Phi Australoid và Mongoloid di cư tới Việt Nam. Tại Việt Nam họ hòa huyết sinh ra người Việt cổ mang mã di truyền Australoid. Người Việt đi lên Quảng Đông, Quảng Tây rồi từ đây lan tỏa ra toàn bộ Hoa lục. 20.000 năm trước, tại di chỉ Tiên Nhân Động tỉnh Giang Tây, người Việt làm ra đồ gốm đầu tiên. 12.400 năm trước thuần hóa thành công lúa nước. 9000 năm trước, từ Nam Dương Tử, người Việt đi lên xây dựng nông nghiệp lúa nước ở Giả Hồ Hà Nam rồi văn hóa trồng kê ở Xinglonggou Nội Mông, Ngưỡng Thiều tỉnh Sơn Tây. 7.000 năm trước, tại Ngưỡng Thiều, người Việt gặp gỡ, hòa huyết với người Mongoloid phương Bắc ( cũng từ Việt Nam đi lên) sinh ra người Việt hiện đại chủng Mongoloid phương Nam. Người  Việt Mongoloid phương Nam tăng số lượng, chiếm lĩnh lưu vực Hoàng Hà.

 

Năm 2698 TCN, người Mông Cổ du mục ở bờ Bắc, đánh chiếm miền Trung Hoàng Hà lập nhà nước Hoàng Đế. Tỵ nạn chiến tranh, từ nửa sau thiên niên kỷ III TCN, nhiều lớp người ở Nam Hoàng Hà di cư, đem nguồn gen Mongoloid xuống hòa huyết với dân bản địa, chuyển hóa dân cư Việt Nam sang chủng Mongoloid phương Nam. Khoảng 2000 năm TCN, toàn bộ người Việt Nam mang mã di truyền Mongoloid phương Nam như hiện nay. Trong khi đó, người Việt ở lại lưu vực Hoàng Hà một phần trở thành dân cư nhà nước Hoàng Đế, phần còn lại sống trong các tiểu quốc hay bộ tộc độc lập, luôn chống lại cuộc xâm lăng của triều đình Hoa Hạ. Sau đó họ hợp tác với nhà Chu đánh bại nhà Thương rồi trở thành chư hầu nhà Chu. Khi Lưu Bang lập quốc, họ trở thành người Hán. Như vậy, người Hán là lớp dân cư trẻ nhất Hoa lục, do người Việt cổ sinh ra 7000 năm trước.

 

Lịch sử nêu trên cho thấy người Việt Nam được hình thành theo hai giai đoạn: giai đoạn đầu từ 70.000 năm trước thuộc loại hình Australoid, giai đoạn sau mang mã di truyền Mongoloid phương Nam do người di cư từ Núi Thái-Trong Nguồn trở về hòa huyết với dân tại chỗ. Đó là quá trình chuyển hóa di truyền kéo dài ngót 300 năm cuối của thiên niên kỷ III TCN mà không phải sự thay thế dân cư cơ học. Bức tranh toàn cảnh lịch sử dân cư Đông Á là:

200.000 năm trước, người Đứng thẳng Homo erectus hoàn toàn rời khỏi đất Đông Á. 70.000 năm trước, người hiên đại Homo sapiens từ châu Phi theo ven Ấn Độ Dương đặt chân tới Việt Nam rồi từ Việt Nam lan tỏa ra chiếm lĩnh Hoa lục, làm nên dân cư Trung Quốc. Do đó, người Việt là chủ thể làm nên dân cư Trung Quốc. Tiếng Việt, chữ Việt là chủ thể làm nên tiếng nói, chữ viết Trung Hoa. Văn hóa Việt là cội nguồn của văn minh Trung Hoa.

 

Trong nhiều cuốn sách và bài viết của mình, bằng những cứ liệu di truyền học, tôi đã chứng minh rằng “Không hề có làn sóng di cư lớn của người Trung Quốc tràn xuống thay thế dân cư bản địa, làm nên người Việt Nam.”  Bởi lẽ nếu việc này xảy ra, người Việt Nam phải là hậu duệ của người Trung Quốc. Theo nguyên lý di truyền, người Việt Nam sẽ có đa dạng sinh học thấp hơn người Trung Quốc. Tuy nhiên các khảo cứu DNA dân cư châu Á đều xác nhận: người Việt Nam có đa dạng sinh học cao nhất trong dân cư châu Á. Như vậy, di truyền học khẳng định không có chuyện người phương Bắc xuống thay thế dân cư Việt Nam. Người Việt Nam là trưởng tộc trong dòng giống Việt trên đất Đông Á.

 

Tôi cũng đã chứng minh bằng những cứ liệu khảo cổ học. Sau 80 năm khai quật và nghiên cứu văn hóa Lương Chử, năm 2016, học giả Trung Quốc công bố: “Văn hóa Lương Chử là cội nguồn của văn minh Trung Quốc.” Điều này có nghĩa là họ thừa nhận, người Lạc Việt từ phương Nam đi lên xây dựng văn hóa Lương Chử sau đó xây dựng văn hóa đồng bằng miền Trung Hoàng Hà.

Đấy là sự thật. Đáng buồn là các học giả quốc tế không nhìn ra sự thật này. Tôi hình dung ra tình trạng đen tối phía trước. Dựa vào số đông cùng uy thế các trung tâm học thuật lớn, không lâu nữa, những ý tưởng sai lầm của họ trở thành kết luận chính thức. Đó là thảm kịch không chỉ với khoa học mà cho cả dân tộc Việt Nam: một lịch sử bị đánh tráo! Từ chỗ là ngành trưởng của tộc Việt, giữ đất hương hỏa thờ phụng tổ tiên, chúng ta bị biến thành đám lạc loài để cho con cháu dạy bảo: lãng tử hồi đầu! Thực dân về đất đai rồi sẽ giành lại được nhưng thực dân về văn hóa sẽ tác hại lâu dài không chỉ thay đổi lịch sử mà còn tác động tới số phận dân tộc.

 

Thưa quý vị nhân sỹ trí thức cùng đồng bào,

Là nhà nghiên cứu độc lập, tôi không đủ điều kiện tranh biện với học giả quốc tế. Do đây là việc lớn của quốc gia nên chỉ có thể giải quyết trong tầm quốc gia. Thiết nghĩ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần xây dựng đề án Nghiên cứu lịch sử hình thành dân cư Đông Á. Khi nghiên cứu hoàn thành, Việt Nam đứng ra tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế để báo cáo đề tài nghiên cứu. Từ cọ xát với giới khoa học quốc tế, chúng ta sẽ khẳng định sự đúng đắn của mình.

 

Kính

Hà Văn Thùy

Sài Gòn, ngày 8.1.2021

 

WARNING ABOUT VIETNAMESE HISTORY BEING SWAPPED

Ha Van Thuy

 

Dear intellectuals and Vietnamese people at home and abroad!

I, writer and researcher Ha Van Thuy, would like to warn you about the danger of national history being swapped.

 

In the twenty-first century, thanks to the achievements of genetics and archeology, world scholars focused on studying East Asian population history. Up to now, many opinions believe that there are two ways to bring Africans migrate to the East. The Southern road that makes up the indigenous population of Southeast Asia carries the Australoid genetic code. The Northern road makes up the Chinese farmer of the Southern Mongoloid strain. A wave of Chinese immigrants came down, replacing the indigenous population, making up today's Vietnamese. Applying this point of view, the Chinese scholar proposed: “From the Central Yellow River Delta, the Han people descended on the Yangtze River basin to make the Baiyue community in which the Han is the center. Meanwhile a group of separatists went down to Vietnam to become Vietnamese today. " From the ideas of scholars, in 2018 Chinese Prime Minister Li Keqiang came to Hanoi to call on the Vietnamese: "The children go wild go back home!”

 

But my research for the past 15 years shows a different truth. There is only the Southern route along the Indian Ocean coast that brought two big races of Africans Australoid and Mongoloid to migrate to Vietnam. In Vietnam they mixed blood and gave birth to ancient Vietnamese with Australoid genetic code. The Vietnamese went to Guangdong, Guangxi and from here spread to the entire Mainland. 20,000 years ago, at Xianrendong  in Jiangxi province, the Viet people made the first pottery. 12,400 years ago successfully domesticated wet rice. 9000 years ago, from Yangtze River basin, the Viet people went up to build wet rice agriculture in Jiahu Henan and then cultivated millet in Xinglonggou Inner Mongolia, Yangshao Shanxi Province. 7,000 years ago, in Yangshao, the Viet people met and mixed blood with the Northern Mongoloid (also from Vietnam went) gave birth to the modern Viet of the Southern Mongoloid strain. The Viet South Mongoloid increased in number and occupied the Yellow River basin.

 

In 2698 BC, the Mongol nomads on the North bank, invaded Central Yellow River to establish the Emperor state. War refugees, from the second half of the third millennium BC, many classes of people in the South Yellow River migrated, bringing the Mongoloid genetic resources down to the local people, transforming the Vietnamese population into the Mongoloid strain. Around 2000 years BC, all Vietnamese people carried the Southern Mongoloid genetic code like today. Meanwhile, the Viet people who stayed in the Yellow River basin partly became residents of the Emperor state, the rest lived in independent small states or tribes, always resisting the invasion of the Huaxia court. Then they cooperated with the Zhou dynasty to defeat the Shang Dynasty and became vassals of the Zhou Dynasty. When Liu Bang founded the country, they became Han Chinese. Thus, the Han is the youngest population class in the Mainland, born by the ancient Viet people 7,000 years ago.

 

The above history shows that the Vietnamese people were formed in two phases: the first one from 70,000 years ago belonged to the Australoid type, the later period carried the genetic code of Southern Mongoloid due to the migrants from Yellow River basin about reconciliation with local people. That is the genetic transformation process lasted for nearly 300 years of the third millennium BC but without mechanical replacing the population. The panorama of the history of East Asian residents is:

200,000 years ago, the Homo erectus man completely left East Asia. 70,000 years ago, modern humans Homo sapiens from Africa along the Indian Ocean coast came to Vietnam and spread from Vietnam to dominate the Mainland, making up the population of China. Therefore, the Viet people are the subjects that make up the Chinese population. Viet language and Viet script are the subjects that make up the Chinese language and letter. Viet culture is the origin of Chinese civilization.

 

In many of my books and articles, with genetic evidence, I have proved that “There is no big wave of Chinese migration to replace the indigenous people, making up Vietnamese." Because if this happens, the Vietnamese must be descendants of the Chinese. According to genetic principles, the Vietnamese people will have lower biodiversity than the Chinese. However, the DNA studies of Asian populations all confirm: Vietnamese people have the highest biodiversity among Asian populations. Thus, genetics confirms that there is no such thing as people from the North to replace the Vietnamese population. The Vietnamese are the patriarchs of the Viet lineage in East Asia.

 

I have also proved it with archeological evidence. After 80 years of excavating and researching Liangzhu culture, in 2016, Chinese scholar announced: "Liangzhu culture is the origin of Chinese civilization." This means that they admit, the Lac Viet people from the South went up to build the Liangzhu culture and then build the culture in the Central Delta.

That is the truth. Sadly, international scholars do not realize this fact. I envision the dark situation ahead. Relying on the vast majority and the prestige of the major academic centers, their erroneous ideas soon became the final conclusion. It is a tragedy not only for science but for the entire Vietnamese people: a swapped history! From being the chief of the Viet race, keeping the scent of fire to worship our ancestors, we were turned into a bunch of stray species to let our grandchildren teach us: "The children go wild go back home!” Territory colonization will then regain it, but cultural colonization will cause long-term harm not only to change history but also to the fate of the nation.

 

Ladies and gentlemen, intellectuals and fellow citizens,

As an independent researcher, I am not qualified to argue with international scholars. Because this is a big national problem, it can only be resolved at the national level. It is thought that the Vietnam Academy of Social Sciences needs to develop a research project on East Asian population formation history. When the research is completed, Vietnam organizes an international scientific conference to report on the research topic. From rubbing with the international scientific community, we will affirm our own right history.

 

Best regards

Ha Van Thuy

Saigon, 1.8.2021