Paris có gì lạ? Diễm Nancy với 3 tình khúc mượt mà

17 Tháng Sáu 20248:16 SA(Xem: 260)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - THỨ HAI 17 JUNE 2024


Paris có gì lạ? Diễm Nancy với 3 tình khúc mượt mà


"La blessure invisible (Dấu Tâm Linh) - Diem Nancy Paris"


https://youtu.be/_bu-WqGGHkw?si=XIzCO32UeY9ux5It

image017

"Dấu tâm linh - Andantino Diem Nancy"


https://youtu.be/gyLKi1bWEyg?si=Ug2ST-8yeX06yOKC

image018

"Dấu tâm linh - Diem Nancy"


https://youtu.be/SDNb52w6X9s?si=SGli4DK_RWquUrO5

image020
19 Tháng Hai 2024(Xem: 713)