Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 7667)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

20 Tháng Mười 2021(Xem: 377)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 326)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 493)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 849)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 2258)