Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

24 Tháng Hai 201512:45 SA(Xem: 6608)

"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ BA 24 FEB 2015

Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

image094

 

05 Tháng Bảy 2021(Xem: 195)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 1676)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 2201)