Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

24 Tháng Hai 201512:45 SA(Xem: 5852)

"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ BA 24 FEB 2015

Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

image094

 

26 Tháng Chín 2020(Xem: 859)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 1234)
10 Tháng Tư 2020(Xem: 1289)