Ông Lê Phước Sang mời tham dự Lễ kỷ niệm 76 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ

08 Tháng Sáu 201512:25 SA(Xem: 16654)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 08 JUNE 2015
blank
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG
Hội Trưởng Lê Phước Sang
12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
Tel: 832-397-9813 * www.tandanhoa.com GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THƯ  MỜI


Trân trọng kính mời Ô/Bà:

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 76 NĂM
ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG
ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO
Thời gian và địa điểm như sau:
2:00 chiều ngày 19 tháng 7, năm 2015 tại
TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG
Tel: 832-397-9813
12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
blank
Xin quý khách đậu xe ở các điạ điểm sau đây:
1.- Brentwood Dental, 12400 Euclid St.
2.- Art of Dentistry, 12372 Euclid St.
3.- Russo Chirpractic Clinic, 12362 Euclid St.
4.- JP Escrow House & Home Realty, 12312 Euclid St.
Đức-Thầy khai sáng nền Đạo PGHH:

   Đạo là gì? Đạo là con đường dẫn tới giác ngộ mà người có duyên sẽ gặp." Đạo là vốn thiệt cái đàng: “Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh".

Đức-Thầy đã quyết:

Tay Tăng Sĩ gậy thiền quyết nắm
Lần bụi bờ xuống thẵm lên đèo
Dù cho gặp lắm hùm beo
Từ bi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng

Ngài đã thệ:

Đầu ngưỡng vọng ĐấtTrời minh chứng
Tấm lòng thành quyết dựng đạo đời
Đôi đều hòa nhả nơi nơi
Thân nầy mới chịu ngồi ngơi thạch bàn

Cũng như:

Quyết đưa chúng về nơi non Thứu
Tạo Lư-Bồng ngõ hội quần tiên

Đặc biệt là:

Dù cho xoay chuyễn đất trời
Lòng Ta chí dốc độ đời mà thôi.

Trong bài Sứ-Mạng Đức-Thầy nói:Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành nên ngày 18 tháng 5 năm Kỹ-Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.

Hoặc là:
               Duyên lành rõ được khùng điên
               Chẵng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần

  Một đấng Giáo Chủ người Việt Nam còn rất trẻ mới 19 tuổi đã khai sáng nền đạo Phật Việt Nam đậm đà tình tự dân tộc thâm sâu và vô cùng mầu nhiệm.

   Chẳng những vậy,ngoài tài trị bịnh như thần còn thuyết giảng và sáng tác thi-văn giáo-lý để hoằng truyền đại đạo. Ngài còn đặc biệt cho thấy sự siêu phàm của Ngài khi tiên tri chính xác những sự kiện lịch sử sau đây:

 Sự kiện thứ nhứt:

 Năm Kỹ-Mão (con mèo) khi đệ nhị thế chiến chưa bùng nổ thì Đức Thầy đã sớm báo động: “Mèo kêu bá tánh lao xao...Đến chừng Rồng Rắn máu đào chỉnh ghê...Con Ngựa lại đá con Dê...Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao...Khỉ kia cũng bị xáo xào...Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng"  

Quả đúng như vậy "Canh khuya Gà gáy "tức là 12 giờ đêm giờ Đông Dương năm Ất-Dậu(con Gà). Hiệp Định đầu hàng của Nhựt-Hoàng đã được ký kết. Qua hai quả bom nguyên tử của Mỹ,số phận của nước Nhựt đã được định đoạt.

Ở Sài Gòn Chợ Lớn Miền Đông tại trụ sở làm việc khi các cao-đồ của ngài bàn tán tình hình thời-cuộc không biết người Nhựt rồi đây thua hay thắng thì Đức-Thầy đã có lần mĩm cười có vẽ hơi hài hước "Các ông biết không người Nhựt-Bổn ăn không hết nửa con Gà".

   Đệ nhị thế chiến giữa hai phe trục tam cường Nhựt Đức Ý đã thua phe đồng minh Nga Tàu Anh Mỹ.Cuộc thế chiến diễn ra tàn khốc kể từ năm Mèo Kỹ-Mão 1939  qua năm 1940  Rồng, 41 Rắn, 42 Ngựa, 43 Dê, 44 Khỉ,  45 Dậu(con gà)thì kết thúc đúng như câu "Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng"

Sự kiện thứ hai:

 Sự kiện thực tế thứ hai là chữ ký của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trên các văn kiện Đức Thầy đã ký tên trong những năm 1945, 1946, cho đến 1947 Đức Thầy vắng mặt. Tín-đồ thường thấy và lấy làm lạ là khi chữ Sổ (húy danh của ngài) viết tắt là chữ S Đức Thầy luôn luôn gạch ngang giữa chữ .

Nhiều người lấy làm thắc mắc hỏi thì Ngài trả lời rằng sau nầy sẽ biết. quả thật năm 1954 hiệp định Geneve ký kết đã chia đôi đất nước Việt-Nam hình cong chữ S.

Còn nhiều sự kiện phụ không thể kể hết ra đây. Nhưng sự kiện Biển Đông nổi sóng mà Đức Thầy đã tiên tri từ lâu rồi chắc chắn phải được đề cập.

                                Mặt nước biển lô nhô lặn hụp
                           Chim đua bay cá lại tranh mồi
                           Ngọn thủy triều nô nức sục sôi
                           Bầu trái đất một phen luân chuyễn

Chẳng những chiến tranh dưới biển, máy bay như chim, tàu chiến như cá, mà hỏa lực của các phe lâm chiến khủng khiếp đến nổi nước biển sục sôi và bầu trái đất một phen địa chấn.

                         Nơi phía trước cheo leo tiếng khóc
                         Đứng sau lưng hình vóc vẫy chưng
                         Nước kia lửa nọ tưng bừng
                         Thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai

Tóm tắt, nếu đúc kết một cái nhìn từ tấm gương đạo hạnh, những bước hành trình gian khổ của Đức-Thầy: Hòa-Hảo, Giác-Ngộ, Nhẫn-Nhục và vô cùng thiêng liêng cao cả. Nếu không nói là bất phàm siêu phàm thì là gì?

  Thường nhơn phàm tục thì làm sao có được khả năng nầy.

  Có đấng đại giác nào lâm phàm độ chúng mà không phải chịu thọ nạn đâu? Nhưng trường hợp của Đức Thầy thọ nạn theo như Ngài đã nói trước thì tín-đồ vẫn kỳ vọng một ngày trở lại của Đức Thầy như câu:
           
               Rán nghe lời dạy của Thầy
               Để chừng đến việc kiếm Thầy không ra

 Hay là:

             Ít lâu Ta cũng trở về
              Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lảng xao
             Trì lòng chớ có núng nao
             Từ đây nhơn vật mòn hao lần lần

  Hoặc là:

              Từ nay cách biệt xa ngàn
              Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy
              Giữa chừng đờn nở đứt dây
              Chưa vui buổi hiệp bổng Thầy lại xa
              Tỉnh say trong giấc mộng hoa
              Mơ màng cũng tưởng như Ta bên mình
              Tuy là hữu ảnh vô hình
              Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai

    Vậy, để là tấm gương soi cho nhân loại hầu tuyên dương những tấm gương vì đạo vì đời,bác ái từ bi hòa hảo,trung nghĩa hiếu hạnh thì đây là những tấm gương cần nhắc nhở và ca tụng.

•    Nếu nhân loại không nhắc nhở tuyên dương các bực đại giác đại ngộ, các đấng thiêng liêng lâm phàm độ thế thì thử hỏi nhân loại nên kỷ niệm tưởng nhớ nhắc nhở và tuyên dương ai???

                 Hội Đồng Cố Vấn và Ân Nhân Bảo Trợ

-    Cụ Phan Như Toản – Cụ Trần Sinh Cát Bình
-    Luật Sư Đinh Thạch Bích – Doanh Gia Kim Anh
-    Ông Trương Quang Sĩ và Bà Mộng Lan
-    Ông Bùi Văn Truyền – Giáo Sư Lê Quí An
-    Giáo Sư Trần Văn Chi – Giáo Sư Lê Hữu Quế
-    Ông Bà Hoàng Đình Từ

Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và
Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm

•    Tu Sĩ Thái Hòa, Hội Trưởng Danh Dự
•    TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng
•    DB Dương Minh Quang, Đệ nhất Phó Hội Trưởng
•    DB Dương Thanh Tồn, Cố Vấn Chính Sách
•    Trần Văn Vui, Phó Ban Tổ Chức
•    Lê Văn Tâm, Phó Ban Tổ Chức
•    Nguyễn Cửu Long, Phó Ban Tổ Chức
•    GS Nguyễn Tấn Lạc, Phó Ban Tổ Chức
•    Bà Phạm Diệu Chi, Phó Ban Tổ Chức
•    Ô. Nguyễn Thanh Tân, Phó Ban Tổ Chức
•    Huỳnh Long Giang, Tổng Thư Ký
•    Hoa Hậu Khuyến Nguyễn, Chủ Nhân Nước Mía Viễn Đông
•    Hoa Hậu Hoàn Vũ Lam Châu
•    Hoa Hậu Huỳnh Nga – Hoa Hậu Kristine Thảo
•    Hoa Hậu Tường Vi
•    Đốc Sự Châu Văn Để - Bà Minh Nguyệt
•    Nghệ Sĩ Tuyết Nga – Nghệ Sĩ Hồng Quyên
•    Võ Công và Nguyễn Dung
•    Soạn Giả Bùi Minh Đức
•    Nhạc Sĩ Ngọc Nôi
•    Nghệ Sĩ Phi Loan
•    Nghệ Sĩ Hoàng Lợi
•    Nhạc Sĩ Trần Khánh Trung
•    Thiền Sư Nguyên Linh
•    Giáo Sư Hồ Phi
•    Ô.Bà Ba Định
•    Bà Đào Bích Ty - Bà Phạm Mai
•    Ô. Mai Bá Điển - Ô. Nguyễn Văn Hiền
•    Bác Sĩ Lê Phước Hoàng Hà
blank
CHƯƠNG  TRÌNH

I.- Tiếp Đón Quan Khách: 2:00 PM
      Quan Khách và đồng đạo đến
II.- Nghi Thức Khai Mạc: 3:00 PM
•    Chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ và Mặc Niệm
•    Giới thiệu thành phần tham dự
•    Diễn văn của TS Hội Trưởng Lê Phước Sang

III.- Đại Lễ Kỷ Niệm: 3:30 PM

•    Nghi Thức Hành Lễ
•    Tuyên đọc Sứ Mạng Cứu Đời của
Đức Huỳnh Giáo Chủ
IV.- Phát Biểu của Quan Khách và
       Xướng Ngâm Thi Văn Giáo Lý
V.- Văn Nghệ Giúp Vui
VI.- Cảm Tạ của Ban Tổ Chức
VII.- Bế Mạc 6:30 PM
__________________________________
LIÊN LẠC:
TS Lê Phước Sang, 832-397-9813;
Trần Văn Vui, 619-278-9758;
Nguyễn Tấn Lạc, 714-332-9244;
Phạm Diệu Chi, 714-467-5955
Huỳnh Long Giang, 714-720-5271;
Đào Bích Ty, 714-726-4002;
Nguyễn Thanh Tân, 714-631-3343;
Ô. Ba Định, 714-837-4857.
13 Tháng Ba 2024(Xem: 1113)
Hội nhân đạo bất vụ lợi Medical, Educational Missions and Outreach (M.E.M.O.) xin kính mời các quý vị thân hữu và đồng hương đến tham dự buổi tiệc gây quỹ “Mở Rộng Con Tim” lần thứ bốn ba của chúng em. Buổi tiệc gây quỹ nhằm mục đích chi trả những ca phẫu thuật tim cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.
16 Tháng Hai 2024(Xem: 1219)
Chủ tịch Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Quận Cam Tâm T. Nguyễn đã chia sẻ lời chúc Tết tới các cơ quan truyền thông hôm nay (thứ Sáu, 9 Tháng 2) nhân dịp đêm giao thừa Giáp Thìn. “Tôi muốn cảm ơn giới truyền thông vì vai trò quan trọng của quý vị trong việc cung cấp thông tin cho gia đình chúng tôi và cho quận Cam thân yêu của chúng ta,” ông Tâm Nguyễn nói. "Tôi cùng những vị dân cử khác trong cộng đồng xin chúc quý vị trong giới truyền thông cùng gia đình và người thân, một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và thịnh vượng. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau để cung cấp cho công chúng những tin tức và thông tin họ cần nhằm giúp nâng cao chất lượng của cộng đồng chúng ta trong suốt năm 2024."
11 Tháng Giêng 2024(Xem: 1241)
Giữa mùa lễ hội, một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe tâm thần tại Quận Cam đã hợp sức nhau để nói về sự kỳ thị phổ biến liên quan đến sức khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với người màu da. Nỗ lực hợp tác này nhằm mục đích tăng cường nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm thần, cung cấp hỗ trợ và chống lại làn sóng tăng trưởng của chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD).
13 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 1466)
We had the privilege of joining the prestigious 'World Korean Business Convention' last October 11-14, 2023. This international event served as a vital platform for global business collaboration, innovation, and empowerment. We embraced the opportunity to connect with industry leaders, visionaries, artists, and aspiring business leaders.
02 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 1590)
Các nhà lãnh đạo vận tải và các viên chức đã tụ tập hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 12, để kỷ niệm sự hoàn tất thành công của Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405 của Cơ Quan Giao Thông Quận Cam, mục tiêu là cải thiện thời gian di chuyển trên một trong những con đường cao tốc bận rộn nhất trên toàn quốc.
07 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1588)
Phim ảnh là một phương tiện ấn tượng có thể ảnh hưởng và tạo hình trong cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Ngoài việc giải trí, phim ảnh có khả năng để thử thách khuôn mẫu, phá vỡ các rào cản văn hóa và thúc đẩy thay đổi trong xã hội.
10 Tháng Mười 2023(Xem: 1988)
Trong 6 năm qua, Quận Cam đã chứng kiến sự gia tăng về các vụ tội thù ghét lên đến 146% và các sự cố thù ghét lên đến 206%. So với năm 2021, đã có 178% gia tăng về hoạt động thù ghét có động cơ kỳ thị được báo cáo trong các trường học.
26 Tháng Chín 2023(Xem: 1887)
Bị thúc đẩy bởi sự quan tâm chân thành và động viên bởi mong muốn tối đa hóa sự giúp đỡ người cao tuổi của chúng ta bằng các công cụ phù hợp để họ có thể giữ thái độ cảnh giác và khỏe mạnh, Moving Forward Psychological Institute (MFPI) và VIETCARE đã đồng tổ chức Hội nghị Không thể quên vào tháng 8 năm 2023.
15 Tháng Chín 2023(Xem: 2071)
Ngày 24 tháng 8 năm 2023 – Santa Ana, California – Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) trân trọng thông báo sự trở lại của chương trình lớn nhất hàng năm của hội: Viet Film Fest (Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế). Kỷ niệm 20 năm thành lập, Viet Film Fest 2023 sẽ diễn ra trực tuyến (online) từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10, và tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana, vào hai ngày 6 và 7 tháng 10.
23 Tháng Tám 2023(Xem: 2266)
Vanessa Hồng Vân Đặc phái viên Văn Hóa Online 24/8/2023 - Thư Viện & Viện Bảo Tàng Richard Nixon - 18001 Yorba Linda Blvd, Yorba Linda, CA 92886 - Ban giám đốc gặp gỡ báo chí Việt ngữ - Giới thiệu ‘tour’ thăm viếng các di tích lịch sử - 21 tháng 8 năm 2023
03 Tháng Bảy 2023(Xem: 2165)
Trong loạt ấn phẩm của VAAMA nhằm tôn vinh những tổ chức tạo ra sự tác động lớn trong việc giảm bạo lực và thù hằn, cũng như tạo điều kiện cho quá trình phục hồi cộng đồng thông qua các dịch vụ hỗ trợ thực tế, chúng tôi muốn giới thiệu hai tổ chức - Moving Forward Psychological Institute và Groundswell - những tổ chức đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ xã hội và hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên và người cao tuổi.
30 Tháng Ba 2023(Xem: 2672)
AAHA tiến một bước xa hơn để đề cập đến vai trò quan trọng của nghệ thuật & giải trí trong việc chống lại tội ác, một thể loại thường không được nhắc tới khi đề cập đến những tội ác do thù ghét. Lịch sử đã cho thấy những thay đổi xã hội có hiệu quả nhất khi được hỗ trợ bởi văn hóa quần chúng, bởi vì những người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn lao trên cảm nhận xã hội của đám đông.