Cờ của TONKIN (Bắc Kỳ)

25 Tháng Sáu 201511:36 CH(Xem: 19614)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 26 JUNE 2015

Cờ của TONKIN (Bắc Kỳ)

Ý kiến của Lê Xuân Nhuận:

Tôi rất trọng-thị các phát-hiện mới, nhằm tìm Sự Thật, nên đọc bài-viết KHÁM PHÁ ĐỘNG TRỜI VỀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ (rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ đã là cờ của Tonkin [Bắc-Kỳ tức Bắc-Việt dưới thời Pháp-thuộc] trong giai-đoạn 1890-1920), tôi rất thán-phục í-hướng cầu-toàn và công-trình nghiên-cứu của vi-hữu Duyên Sinh.     
 

        Tuy nhiên, vì là một khám-phá quá mới/lạ, nên tôi cũng có dò theo các đường kết-nối liên-hệ mà tìm-tòi thêm, kết-quả sơ-khởi cho thấy:
 
 I
      Theo https://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_flags (French colonial flags) mà tác-giả Duyên Sinh tham-chiếu, thì trong tài-liệu này có các mục:

a/ Có cờ Annam (Trung Kỳ) là nền vàng, với lá cờ nhỏ của Pháp ở góc trên bên trái:
 blank
“Flag of Annam, French Indochina (1923-1945)

Annam, French Indochina: The Province of Annam, part of the Union of French Indochina from 1886 until 1954, used a flag with a plain yellow background, in two shapes one with the ratio 2:3 and the other 1:1 (square).”
 
b/ Có cờ Laos (Ai Lao, Lào) - Flag of Laos, French Indochina (1893-1953).

c/ Có cờ Cochinchina (Nam Kỳ) qua 2 thời-kì - Flag of Cochinchina (1868–1945) và (1946–1949).

d/ Có cờ Tonkin (Bắc Kỳ) là nền vàng với 3 sọc đỏ:
blank
“Flag of the Tonkin, French Indochina (1890-1920).”
 
        Ý-KIẾN:   

         Tại sao không có cờ của Annam (Trung Kỳ) trước năm 1923?

        Tại sao không có cờ của Tonkin (Bắc Kỳ) sau năm 1920? (Năm 1920 đâu có biến-cố gì quan-trọng khiến lá cờ ấy phải biến mất?)
        Tại sao không có cờ của Cambodge (Cambodia: Mên, Cao Miên)? (Cambodge là một Xứ, trong 5 Xứ của Đông-Dương, không thể bỏ quên.)

        Vậy là tài-liệu này chưa đầy-đủ [tức còn thiếu-sót], không chính-xác.
 
 II

   Về lá cờ được gọi là của Annam (Trung Kỳ) trên kia (Mục I-a):

        Theo http://drapeaufree.free.fr/index2.htm (Les Colonies/Anciennes Colonies/Colonies Francaises/Extrême Orient et Indes) (Union Indochinoise), cũng như theo http://dictionnaire.sensagent.com/Indochine%20française/fr-fr/
và https://vi.wikipedia.org/wiki/Quốc_kỳ_Việt_Nam
và http://nguyenaigiao.vnweblogs.com/post/17120/311175
và http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=15844

thì:
 http://dictionnaire.sensagent.com/Indochine%20française/fr-fr/

Được gọi-là cờ của Annam (Trung Kỳ), nhưng tại sao trong cả 5 tài-liệu này nó lại đều được ghi là cờ của Liên Hiệp/Liên Bang Đông Dương?
blank
“Union indochinoise (1923-1945) - Date d'adoption : 1923 + Liên bang Đông Dương 1887-1954”
 
III

   Theo https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat_français_du_Tonkin thì:

Lá cờ gọi-là của Annam (Trung Kỳ) trên kia (Mục I-a), ở Mục II đã được gán cho là cờ của Liên Hiệp/Liên Bang Đông Dương, mà ở đây tại sao cũng lại được đẩy qua làm cờ của Tonkin (Bắc Kỳ)?   
Protectorat du Tonkin 1884–1948.
 
IV
   Cũng theo http://drapeaufree.free.fr/index2.htm (Les Colonies/Anciennes Colonies/Colonies Francaises/Extreme Orient et Indes/Union Indochinoise) (Tonkin) thì:

  Ngoài lá cờ Tonkin (Bắc Kỳ) là nền vàng với 3 sọc đỏ (xem Mục I-d trên kia), tại sao ở đây lại có thêm 2 lá cờ khác nữa, mà người ta ghi-chú rằng cả 3 lá cờ này đều là của Annam (Trung Kỳ)?
    
                                và          
 
 blank      blank      blank
Tonkin (1885-1890)       Tonkin (1890-1920)       Tonkin (1920-août 1945)
Date d'adoption : 1885    Date d'adoption : 1890   Date d'adoption : 1920
Le drapeau est                Le drapeau est                Le drapeau est
celui de l'Annam.            celui de l'Annam.            celui de l'Annam.
 
        Ý-KIẾN:

        Ba lá cờ này đều có ngày/tháng/năm liên-tục nhau (suốt thời-kì Pháp-thuộc).   

        Lá cờ #1 (hẳn không phải là của Cochinchine [Nam Kỳ] vì Nam Kỳ là nhượng-địa trực-thuộc Pháp, đa-số trí-thức sĩ-phu đều nhập Pháp-tịch, không dùng chữ Hán. Cochinchine (Nam Kỳ) đã có riêng 2 lá cờ khác rồi. Cochinchine nằm ngoài ảnh-hưởng của vua Nhà Nguyễn ở Annam.

         Các nét kí-hiệu màu đỏ chính là 2 chữ Đại Nam (chữ Hán) vốn còn thông-dụng ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ.

         Theo http://youtube.trungtamtinhoc.edu.vn/download/N3mx8H_hOtc thì nó là cờ của nước Đại Nam, 2 chữ Hán Đại Nam xoay 90° ngược vị trí đối diện - “Đại Nam Kỳ (1885-1890)” (tuổi thọ chỉ có 5 năm.)

         Vậy lá cờ #1 là cờ của nước Đại Nam.

    Lá cờ #3 (tức cờ Long Tinh, mà Long là rồng, thuộc về nhà vua, ở miền Trung), mà bảo là của Annam (Trung Kỳ) thì có thể tin được.

        Vả lại, theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_tinh_k%E1%BB%B3 và https://alviet.wordpress.com/documents/quockyquacacgiaidoan/ thì lá cờ Long Tinh được Triều Nguyễn ở Miền Trung (Annam, Trung Kỳ) sử-dụng - “Long tinh kỳ triều Nguyễn (1920-1945)” và “Long Tinh Kỳ (1920 – 10 Mar, 1945)”.
 
 V

     Về lá cờ #2 (cờ vàng 3 sọc đỏ), nếu bảo là của Annam (Trung Kỳ) thì cũng có thể tin được chứ, vì nó (1890-1920) có cùng sự tiếp-nối thích-hợp về thời-gian: trước nó là cờ Đại Nam (1885-1890) và sau nó là cờ long-tinh (1920-1945).

         Ngoài ra, theo https://www.ttxva.net/co-hoang-gia-viet-nam/ thì nó là cờ quẻ càn của Annam (Trung Kỳ): “Cờ quẻ Càn triều Nguyễn, 1890-1920”.
         
        Do đó, nếu nó là cờ của Annam (Trung Kỳ) thì phải chăng có sự mâu-thuẫn trong tài-liệu ở Mục I-d (nói rằng nó là của Tonkin [Bắc Kỳ]).

         Nhưng điều này lại lí-giải được câu hỏi tại sao lá cờ gọi-là của Tonkin (Bắc Kỳ) ở Mục I-d lại chỉ có mặt trong giai-đoạn 1890-1920? Trả lời: Vì sau năm 1920 thì nó được thay-thế bởi lá cờ long-tinh. Và vì...
 
        Tôi đã tẩn-mẩn phân-tích các tài-liệu ấy thì thấy:

         a) Về mặt thời-gian, theo https://alviet.wordpress.com/documents/quockyquacacgiaidoan/ và http://trunghochoangdao.blogspot.com/2014/10/tim-hieu-quoc-ky-viet-nam-qua-cac-thoi.html thì nó là “Quốc kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ dưới hai triều đại Kháng Pháp 1890-1920”.
         b) Về mặt không-gian, theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, thì:

         Phan Đình Phùng cầm đầu Văn Thân ở Hà Tĩnh; Kỳ Đồng với Thiên Binh ở Hải Dương, Bắc Ninh; Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh với Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội; dân chống sưu thuế ở Trung-Việt, vùng Nghệ-Tĩnh và Nam-Nghĩa; biến-cố đầu-độc lính Pháp ở Hà Nội; biến-cố Hoàng Hoa Thám ở Thái Nguyên; vua Hàm Nghi bị đày sang Xứ Algérie, các vua Thành Thái và Duy Tân bị đày sang Đảo Réunion; v.v... Mà Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên thì thuộc Tonkin (Bắc Kỳ).

         Vậy Quốc kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ được dùng trong thời-gian kháng-Pháp 1890-1920 nói trên cũng đã được sử-dụng tại các tỉnh thuộc Tonkin (Bắc Kỳ).

         Giữa Annam (Trung Kỳ) với Tonkin (Bắc Kỳ) có sự liên-hệ mật-thiết hơn là với Cochinchine (Nam Kỳ), và ảnh-hưởng của vua Nhà Nguyễn đã vượt khỏi Trung Kỳ mà lan ra Bắc Kỳ, đồng-thời với việc kháng-Pháp, cùng việc thượng cờ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ, cũng bao gồm cả Annam lẫn Tonkin. Do đó mới có sự hiểu lầm rằng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là cờ của Tonkin (Bắc Kỳ).
 
        Các tài-liệu sau đây giải-thích rõ hơn:

         Theo http://namkyluctinh.org/a-lichsu/quochieuvn/tthuyhau-banvequockyvn.htm của Trương Thúy Hậu thì “Quốc kỳ Việt Nam chính thống và lâu đời nhất là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, được vua Thành Thái, nhà vua yêu nước chống Pháp, ban hành bằng chỉ dụ vào năm 1890.”

        Theo http://nguyenaigiao.vnweblogs.com/post/17120/311175 thì nó [Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ] là cờ An Nam của vua Nhà Nguyễn thời-gian 1890 đến 1920, và được trình lại cho Cựu-Hoàng Bảo Đại ở Hồng Kông vào năm 1948, rồi được Thủ-Tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam vào ngày 2-6-1948 [cứ thế cho đến năm 1955 thì là quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa cho đến 1975].

         Và theo https://www.tinhte.vn/threads/bai-du-thi-quoc-ky-vn-qua-cac-thoi-ky.2140925/ thì “Cờ [Nền Vàng Ba Sọc Đỏ] thời vua Thành Thái... Sau này được VNCH sử dụng (1954-1975)”.

         Nếu tin-tức này mà là Sự Thật, thì việc cãi nhau giành công vẽ ra lá cờ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ [sau năm 1945] sẽ trở thành chuyện khôi-hài!
 
        Vậy lá cờ #2, tức cờ vàng ba sọc đỏ, mà tác-giả Duyên Sinh nêu lên, không phải là cờ của riêng Tonkin (Bắc Kỳ), mà là cờ của Annam (Trung Kỳ) cùng được thượng lên ở Tonkin (Bắc Kỳ) trong giai-đoạn kháng-Pháp 1890-1920.
 
 SƠ-KẾT

     Rõ-ràng là các tài-liệu liên-hệ còn thiếu-sót, và mâu-thuẫn nhau.

        Như thế, ta thấy lá cờ vàng với 3 sọc đỏ #2 của Annam (Trung Kỳ) mà theo Mục I-d trên kia, dù cũng cùng được ghi thời-điểm lưu-hành là 1890-1920, nhưng tại Tonkin (Bắc Kỳ) thì không có lá cờ tiếp theo sau năm 1920 [từ 1920 đến 1945]; nên độ chính-xác rằng nó là cờ riêng của Tonkin (Bắc Kỳ) chưa có đủ sức thuyết-phục.  
 
        Dù sao, đây cũng chỉ mới là “khám phá” của riêng tôi, cần chờ thêm nhiều tài-liệu, chứng-cứ khả-tín 100%.

        Ước-mong các vị tiện đường vào dò ở các thư-viện, nhất là văn-khố ở Pháp, tham-khảo, đối-chiếu, lượng-giá chính-xác hơn, để minh-chứng lá cờ vàng ba sọc đỏ có thật-sự là lá cờ riêng của Tonkin (Bắc Kỳ: Bắc-Việt dưới thời Pháp-thuộc), nhất là trong giai-đoạn 1890-1920 hay không.
 
 LÊ XUÂN NHUẬN   

Tham-Chiếu:

From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Date: Mon, 15 Jun 2015 22:56:29 -0500

Dưới đây là bài viết của Duyên Sinh

KHÁM PHÁ ĐỘNG TRỜI VỀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ
blank
• Cũng giống như các chính phủ Nguyễn Văn Thinh, Lê Văn Hoạch, và Nguyễn Văn Xuân, Quốc Trưởng Bảo Đại thời “Quốc Gia Việt Nam” đã lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ của “Tiểu Bang Tonkin (Bắc Kỳ)” nước “Đông Dương Thuộc Pháp” (Liên Bang Đông Dương) để làm Quốc Kỳ. Pháp đã sử dụng lá cờ này từ năm 1890 đến 1920.

• Lá cờ này thuộc nhóm “Cờ Ba Que” của thực dân Pháp chế ra, được cả ba triều đại: “Quốc Gia Việt Nam”, “Việt Nam Cộng Hòa I”, và “Việt Nam Cộng Hòa II” liên tục sử dụng và trân quý như là một bảo vật trong suốt “26” năm dài (1949-1975).

• Sau năm 1975, lá cờ này được tiếp tục sử dụng tại ngoại quốc. Đến nay là “40” năm (1975-2015).

• Bảo Đại đã tiếp tục che dấu lịch sử lá cờ Ba Que Đỏ của thực dân Pháp từ năm 1949 cho tới ngày ông chết năm 1997, tức là “48” năm (1949-1997).

 •Dân Bắc Kỳ một thời đã gọi lá cờ này là cờ “Ba Que Đỏ” hoặc cờ “Ba Que Sốt Huyết”.

• Bài “Tiếng Gọi Sinh Viên” của Việt Cộng Lưu Hữu Phước được Thủ Tướng Nguyễn Văn Thinh chọn làm bài “Quốc Ca” từ năm 1946, lời của bài hát được sửa đổi, nhưng nhạc thì vẫn giữ y nguyên, để làm bài quốc ca.

•Bài Quốc Ca “Tiếng Gọi Sinh Viên” cũng được các chính phủ kế nhiệm chọn và nhiều người Việt Nam sống tại nước ngoài tiếp tục sử dụng tới nay là 69 năm (1946-2015).

ĐỌC BÀI CHI TIẾT (PDF):  

http://www.duyensinh.com/files/pdf/NGUOI_QUOC_GIA_CUOI.pdf

Trân Trọng,
 
Duyên Sinh