Sàigon 1945 / Hà Nội 1800-1900

26 Tháng Mười Một 20158:06 CH(Xem: 3521)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 27 NOV 2015

Sàigon 1945 / Hà Nội 1800-1900

Bấm vào clip dưới đây:

Biên Hòa Memories #635 / Sài Gòn 1945
image031

Bấm vào clip dưới đây:

Biên Hòa Memories #448 / Hà Nội - Việt Nam 1800-1900

 image033

08 Tháng Ba 2018(Xem: 2469)
22 Tháng Hai 2018(Xem: 469)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 740)