Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4311)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

21 Tháng Giêng 2020(Xem: 70)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 234)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 389)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 489)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 504)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1222)