PHIẾU BẢO TRỢ BÁO VĂN HÓA ONLINE - CALIFORNIA

Đọc báo Văn Hóa Online xin yểm trợ chỉ có USA $1.00/1 thángTâm thư kính gởi quí bạn đọc,

Thay mặt cho Ban Biên Tập, chúng tôi chân thành cảm ơn quí bạn đọc đã nhiệt tình ủng hộ Tờ Báo Điện Tử trong thời gian qua.

Nhưng để lưu giữ, nuôi dưỡng sự sống còn, và sự phát triển cho tờ báo ngày càng phong phú, đa dạng; toà soạn rất mong nhận được sự bảo trợ của quí bạn đọc.

Xin quí vị vui lòng trợ giúp bằng cách ghi danh giúp đỡ một ít tài chánh như sau:

- Danh tính: ..........................................................................................
- Địa chỉ: ..............................................................................................
- Tel: ...................................................................................................
- Tự nguyện ủng hộ: $5.00 $10.00 $20.00, ... (đôla) Tùy tâm: .......................

Check đề: VAAMA hoặc LÝ KIẾN TRÚC
- Gởi về: 9325 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 USA
- Email: lykientrucvaama@gmail.com
- Nhận VISA, ASTERCARD.

Chúng tôi cam đoan với quí vị, tất cả số tài chính ủng hộ sẽ được dùng vào việc phát triển tờ báo Văn Hóa Online - California.

Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của quí vị, và kính chúc quí vị vạn sự như ý an khang.

Lý Kiến Trúc
Chủ nhiệm