Quận Cam: Đại nhạc hội Hùng sử Việt kỳ 13

30 Tháng Tám 201611:00 CH(Xem: 1485)

"VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ 31  AUGUST 2016


Quận Cam: Đại nhạc hội Hùng sử Việt kỳ 13


image046


From: Angel Pham <phammusic@gmail.com>


(Hop xuong = Hao khi Pham Tu)


https://youtu.be/IfPEK6wwwEI


(Hop xuong = Thuong thuy to Pham Tu)


https://youtu.be/HVNVTSGs3ZA


Bich Huyen bichhuyen36@hotmail.com [ChinhNghiaViet] <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>

14 Tháng Mười 2018(Xem: 40)
12 Tháng Tám 2018(Xem: 298)