Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 2041)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 129)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 179)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 996)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 442)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 696)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 665)