Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 2568)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

05 Tháng Tư 2019(Xem: 297)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 565)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 625)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 773)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 734)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 602)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 662)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 695)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 745)