Hùng Dương: "biển đỏ dâng bờ"

25 Tháng Mười 20169:38 CH(Xem: 2185)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Biển đỏ dâng bờ và bài thơ hành Phương Nam


image051

https://www.youtube.com/watch?v=k57UlxdWKWQ

 

Hungduongdinh

05 Tháng Tư 2019(Xem: 172)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 454)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 527)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 690)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 633)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 526)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 582)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 620)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 673)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1459)