"Sưởi ấm mùa Đông" cho làng nghèo và xây giếng nước ngọt gần Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

29 Tháng Mười Hai 20165:36 CH(Xem: 6255)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  30   DEC  2016

image028

Kính thưa chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm .


 


Xứ Ấn đầu tháng 12 thời tiết đã bắt đầu se sắt lạnh. Nhờ sự trợ duyên từ thiện của quý vị 


Phật tử thiện hữu, sáng hôm nay (Dec 02 -2016) chúng tôi vừa đến thăm và ''sưởi ấm'' cho 


một ngôi làng nghèo cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 8 cây số.  Xin gửi về một vài hình ảnh tường 


trình thay cho lời tri ân cùng quí vị ân nhân.  Buổi phát quà được bảo trợ bởi những Tấm Lòng :


 


Đạo hữu Quảng An- Texas


Đạo hữu Diệu Huệ- Las Vegas


Đạo hữu Tâm Diệu- Boston


Đạo hữu Diệu Âm Thanh Trúc- CA


Đạo hữu Quảng Nguyên- Nguyên Nhẫn- Newyork


Đạo hữu Liễu Đức- Diệu Hậu


Đạo hữu Tuệ Nhẫn & Diệu Khai- CA


Đạo hữu Phước Huyền- Colorado


Đạo hữu Hương Sơn- L Ngọc Tuyết- CA


Đạo hữu Tâm Hướng Đạo (Phương) & Mẹ- CA


Đạo hữu Chơn Phúc- Seatle


 


Xin cảm tạ quí ân nhân biếu tặng những tấm mền và thực phẩm... 


sưởi ấm những mảnh đời rách rưới quanh đây trong ngày Đông chí.


 Đạo hữu Tâm Diệu- Boston xin hồi hướng Phước lành đến thân phụ 


đang lâm trọng bịnh. Chân thành cảm niệm công đức tất cả chư vị và 


quí Sư cô đã hỗ trợ cho thiện này sự được viên mãn .


 


        Nguyện đem công đức nầy


        Hồi hướng khắp tất cả


        Đệ tử và chúng sanh


        Đều trọn thành Phật đạo. 


       Thích Tánh Tuệ 

image029
image030
image032
image034
image036
image038
image040
image042
image044
image045
image047
image049
image051

Kinh Rải Tâm Từ : 


'' Sabbe satta avera hontu , sukhita hontu niddukkha hontu abyapajjha hontu , 


anigha hontu dighayuka hontu , 


aroga hontu , sampattihi samijjhantu sukhi attaam pariharantu , 


dukkhappatta ca niddukkha , bhayappatta ca nibbhaya sokappatta ca nissoka hontu sabbepi panino . ''

image053
image055
image057
image059
image061
image063
image065
image067
image069
image071
image073
image075
image077
image079
image081
image083
image085
image087
image089
image091

"Sưởi ấm mùa Đông" cho làng nghèo và xây giếng nước ngọt gần Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ


Giọt Bát Chánh Thanh Lương..


CHUNG SANH VO LUONG KHO.!!!.


HOAN HY QUA HE,  SADHU-SADHU-SADHU !!!.


T T <thichtanhtue > wrote:   


 image093

Nam Mô Đại Bi Quan thế Âm Bồ Tát


 Kính thưa quí vị hảo tâm Từ thiện và chư Pháp hữu. 


Được sự quan hoài của quí vị trong tâm tình Thương người nghèo xứ Phật, 


hôm nay (Friday 09.12-2016) 


chúng tôi vừa hoàn tất được một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng và thành Già Da (Gaya) -


tiểu bang Bihar - India. 


Xin chia sẻ cùng quí vị 


một vài hình ảnh tường trình, 10 giếng nước này được hình thành từ sự phát tâm lành của :


 


1, Chánh Kiến- (Right View) tặng


2, Chánh Tư Duy- (Right Intentions) tặng


3, Chánh Ngữ- (Right Speech) tặng


4, Chánh Nghiệp- (Right Action) tặng


5, Chánh Mạng- (Right Livelihood) tặng


6, Chánh Tinh Tấn- (Right effort) tặng


7, Chánh Niệm- (Right Mindfulness) tặng


8, Chánh Định- (Right Concentration) tặng


9, Trí Tuệ- (Wisdom) tặng


10,Từ Bi- (Metta-Karuna) tặng .

 

Xin chân thành tạ ơn quí Đạo hữu đã nhủ lòng thương những mảnh đời lam lũ nơi này.


   Nguyện đem công đức nầy. Hồi hướng khắp tất cả


   Đệ tử và chúng sanh. Đều trọn thành Phật Đạo .


    Xin Tủy Hỷ Công Đức


     Thích Tánh Tuệ

image095
image098

1, Giếng nước Chánh Kiến- (Right View) tặng

image100
image102
image104
image106
image108

2, Giếng nước Chánh Tư Duy-(Right Intentions) tặng

image110
image112
image114
image116

3, Giếng nước Chánh Ngữ- (Right Speech) tặng

image118
image120
image122
image124
image126

4, Giếng nước Chánh Nghiệp- (Right Action) tặng

image128
image130
image132
image134
image136

5, Giếng nước Chánh Mạng- (Right Livelihood) tặng

image138
image140
image142
image144
image146

6, Giếng nước Chánh Tinh Tấn- (Right effort) tặng


image148
image150
image152
image154
image156

7, Giếng nước Chánh Niệm- (Right Mindfulness) tặng


image158
image160
image162
image164

8, Giếng nước Chánh Định- (Right Concentration) tặng


image166
image168
image170
image172
image174
image176
image178

9, Giếng nước Trí Tuệ- (Wisdom) tặng


image180
image182
image184
image186
image188

10, Giếng nước Từ Bi-(Metta-Karuna) tặng


image190
image192
image194
image196

'' Không có sự ban cho, không có người thọ nhận''


Chỉ là sự tường trình, để chu toàn bổn phận.

image198
image200
image202
image204
image205