Dr. Hùng Dương: "Chút hương khói cuối năm..."

24 Tháng Giêng 20176:54 CH(Xem: 1250)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Chút hương khói cuối năm cho người nằm xuống trong 1 ngôi Mộ hàng ngàn người của 2 miền ...


image046

 


https://www.youtube.com/watch?v=bF8g-Q-cKTM

 

Duongdinhhung


Preview YouTube video Thơ - Lớp học tàn - NS Thu Thũy - Đại Lợi...by Duongdinhhung


image047


08 Tháng Năm 2018(Xem: 181)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 227)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 234)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 459)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 454)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 453)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 426)