Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 5128)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
20 Tháng Mười 2021(Xem: 400)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 354)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 512)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 856)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 2274)