Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 1379)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
14 Tháng Tám 2018(Xem: 847)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 318)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 557)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 558)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 595)