"Thủ tướng" Đào Minh Quân diễn hành Bolsa, lì xì, bắt tay

14 Tháng Ba 20177:50 CH(Xem: 8361)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ 15  MAR  2017


https://www.youtube.com/watch?v=xKn_9x0Q6VM


Preview YouTube video Provisional Government of Vietnam


image028


From: Worldwide Intelligence Research Center


<you.satans.rot.in.hell.soon@gmail.com>


From:


AnhNam Viet <anhnamviet@hotmail.com>
Date: 2017-03-13 5:19 GMT-08:00


Thuong Ta Vo Nguyen Gian​


Vốn dốt nát không hiểu biết chi nhiều về chính trị, nhưng được biết trong một thể chế dân chủ «bình đẳng, nhân ái, tự do,..»,  một vị thủ tướng sẽ do một tổng thống được đa số dân bầu cử, còn trường hợp đây «...Thủ Tướng Đào Minh Quân cùng các Tướng Lãnh, ...»  .....


Không nghĩ rằng ĐMQ vì tự sướng để tự xướng là Thủ Tướng và nhân tiện xin muốn biết vị Thủ Tướng ĐMQ này do ai đề cử và trong tương lai xứ VN sẽ có một thể chế gì để đất nước được tự chủ, tự do, tự cường ?! - Trân trọng


Envoyé à partir d’OutlookDe : de la part de Michelle Young Lim <Pilotlove@veryspeedy.net>
Envoyé : dimanche 12 mars 2017 08:05
À : Chua LienTri; chua dieungu; Chua Bao Phuoc; Chua HoaNghiem; Dinh Nguyen; dong chuacuuthe;


Objet : 1 DĐKTTG Fwd:Hoan Hô Thủ Tướng Đào Minh Quân Muôn Năm


 Thũ tướng ĐMQ muôn năm..vạn vạn tuế.
From:


​ Dai Tuong ​


Diep Nguyen <lienlac2@gmail.com>
Date: 201


-02-18 20:39 GMT-08:00


Subject: Thủ Tướng Đào Minh Quân


Đoàn diễn hành của Thủ Tướng Đào Minh Quân cùng các Tướng Lãnh, qúy Đại Biểu, qúy đồng nhiệm trong CPQGVNLT rầm rộ trên đại lộ Bolsa ngày 13/2/2016 để đón Tết, chào mừng đồng bào với cờ xí ngợp trời, hoà tiếng máy của hàng trăm mô tô cùng đoàn lân Nhân Dũng át tiếng hô ủng hộ vang dậy 1 góc trời.


https://www.youtube.com/watch?v=xKn_9x0Q6VM


Hoan Hô Thủ Tướng Đào Minh Quân Muôn Năm.. (Bravo Prime Minister Dao Minh Quan Forever ..)


   


Capital expenditures ignorant not knowing much about politics, but is known in a democracy «equality, kindness, freedom, ..», a prime minister will be a presidential election majority while this case «... Prime Minister Dao Minh Quan and Generals, ...» .....


Do not think to take a selfie DMQ as self-initiated by the way the prime minister and prime minister would like to know by whom this DMQ and future nominations origin VN will have nothing to national institutional autonomy, freedom, reliance?! - Respect


À partir Envoye d ' OutlookDe: de la part de Michelle Young Lim < Pilotlove@veryspeedy.net >
Envoye: Dimanche 12 mars 2017 08:05
Objet: 1 DDKTTG Fwd: Hooray Prime Minister Dao Minh Quan Forever


Prime DMQ want nam..van viva.


---------- Forwarded message ----------
from:


general


Diep Nguyen < lienlac2@gmail.com >


Parade of Prime Minister Dao Minh Quan and Generals, delegates, precious counterpart in CPQGVNLT headlining on Bolsa Avenue on 13 / 2/2016 to Tet, welcome fellow overwhelmed with sun flags, peace engine sound of hundreds of motorcycles and nearby Nhan Dung union supporters shouted louder peal one corner of the sky.


https://www.youtube.com/watch?v=xKn_9x0Q6VM


Preview YouTube video Provisional Government of Vietnam


image028


09 Tháng Ba 2022(Xem: 1659)
20 Tháng Mười 2021(Xem: 2119)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 2271)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 2274)