Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian

07 Tháng Năm 20178:14 CH(Xem: 6234)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  08  MAY  2017


Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian


https://www.youtube.com/watch?v=uaWqtlkE3vo


image067

23 Tháng Ba 2021(Xem: 3972)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 4018)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 4339)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4730)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4495)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4523)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4636)