Tiếng hát lạ Ngọc Hạ: "Một mình"

11 Tháng Năm 20178:13 CH(Xem: 6107)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  12  MAY  2017


https://www.youtube.com/watch?v=AlmBPCCm14w


image044

23 Tháng Ba 2021(Xem: 3216)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 3299)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 3549)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3854)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3676)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3748)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3908)