Thủ tướng Phúc biết chuyện làm ăn kiểu này?

30 Tháng Năm 20176:43 CH(Xem: 9101)

VĂN HÓA ONLINE - TIN NÓNG  THỨ  TƯ  31 MAY 2017


Thủ tướng Phúc biết chuyện làm ăn kiểu này?


Bộ Kế hoạch và đầu tư bố trí sai và vượt 1.900 tỉ


30/05/2017


TTO - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tự ý bố trí kế hoạch vốn cho hàng loạt dự án không có cơ sở và vượt quy định.


Cụ thể, trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ sai sót của Bộ Kế hoạch và đầu tư trong việc bố trí kế hoạch vốn 575,4 tỉ đồng cho 18 dự án không có cơ sở; bố trí hơn 332 tỉ đồng không đúng đối tượng hoặc vượt tỉ lệ quy định cho 12 dự án.


Bên cạnh đó, bộ này còn bố trí vốn đối ứng ODA vượt tỉ lệ quy định 2,75 tỉ đồng cho 2 dự án; phê duyệt cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư vượt tỉ lệ hỗ trợ quy định tới 1.004 tỉ đồng cho 13 dự án.


Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và đầu tư còn chậm giao vốn đầu tư phát triển gần 2 năm khoản tiền 30.000 tỉ đồng. Thực tế, đây là vốn đầu tư phát triển năm 2015, nhưng đến ngày 21-4-2017 số vốn này mới được giao.


Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tự ý bố trí kế hoạch vốn cho 18 dự án không có cơ sở và trình phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nước ngoài chậm.


Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư khắc phục việc giao kế hoạch vốn cho nhiều dự án khởi công mới không đảm bảo các điều kiện; phê duyệt cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư vượt tỉ lệ hỗ trợ quy định.


Đặc biệt, bộ này cần phải chấn chỉnh việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương không đúng đối tượng hoặc vượt tỉ lệ quy định; bố trí đối ứng ODA như nêu trên./


L.THANH

Chi sai hàng loạt, vượt dự toán hơn 88.000 tỉ đồng

21/05/2017


TTO - Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán nhà nước chỉ một loạt sai phạm khiến chi ngân sách vượt 88.525 tỉ đồng.


Theo báo cáo, dự toán chi được Quốc hội quyết định là 1.177.100 tỉ đồng trong khi con số quyết toán là 1.265.625 tỉ đồng. 


Sai sót xảy ra ở nhiều bộ ngành, địa phương trong chi đầu tư và chi thường xuyên.


Cụ thể, trong chi đầu tư, dự toán 225.000 tỉ đồng, quyết toán 308.853 tỷ đồng, tăng 83.853 tỉ đồng so với dự toán.


Kiểm toán nhà nước nhận định trong công tác khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán thì hồ sơ khảo sát của nhiều dự án còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Hồ sơ thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế, dự toán được thẩm tra, thẩm định nhưng khi phê duyệt vẫn còn sai sót.


Qua kiểm toán 46 dự án nhóm A, Kiểm toán nhà nước phát hiện trường hợp cá biệt có tổng giá trị dự toán vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Đó là tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở mới Bộ Ngoại giao vượt tổng giá trị dự toán tới 1.940 tỷ đồng (5.952,6 tỉ đồng/4.022,6 tỉ đồng).


Công tác nghiệm thu, thanh toán còn nhiều sai sót về khối lượng, đơn giá, định mức hoặc chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ; còn tình trạng nghiệm thu, thanh toán khối lượng chưa thi công: Tỉnh Quảng Ninh: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quảng trường gắn với tượng đài, nhà bảo tàng, thư viện trung tâm hội nghị hội thảo quốc tế Móng Cái 2,62 tỷ đồng; Sơn La: Dự án Đường giao thông Púng Bánh - Nậm Mằn và Dự án Nâng cấp đường Trung tâm huyện lỵ Sốp Cộp - cửa khẩu Lạnh Bánh, huyện Sốp Cộp 1,41 tỉ đồng;...


Kết quả kiểm toán 1.228 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giảm trừ 12.399 tỉ đồng.


Về chi mua sắm tài sản, nhiều đơn vị trang bị ôtô và xe chuyên dùng không đúng tiêu chuẩn, như UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép 7 huyện mua mới 8 xe chuyên dùng có tổng giá trị 9 tỉ đồng. Các huyện đều giao xe cho các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã quản lý, sử dụng để thực hiện công tác vệ sinh môi trường là chưa đúng quy định....


Về chi thường xuyên, dự toán được Quốc hội phê duyệt là 777.000 tỉ đồng trong khi đó quyết toán 788.500 tỉ đồng, tăng 11.500 tỉ đồng so dự toán.


Kết quả kiểm toán cho thấy nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết toán một số khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 116,8 tỉ đồng.


Ngoài ra, một số khoản vay trái phiếu trong năm của địa phương nhưng đến hết năm 2015 không giải ngân hết làm giảm hiệu quả sử dụng vốn vay. Như Hải Phòng, vốn vay chưa giải ngân 266 tỉ đồng; tỉnh Cà Mau 75,6 tỉ đồng….


Cá biệt, tỉnh Quảng Ninh phát hành trái phiếu nhưng phân bổ, sử dụng không kịp thời 800 tỉ đồng khoản vay năm 2013, đến ngày tháng 9-2015 mới phân bổ, sử dụng hết; phát hành 550 tỉ đồng vào tháng 12-2015 nhưng đến tháng 8-2016 mới phân bổ, sử dụng hết.


Chính vì vậy, Kiểm toán nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách 2015: 38.775,9 tỷ đồng. Các khoản giảm chi 16.173,6 tỉ đồng.


Theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước, quyết toán thu năm 2015 là 998.217 tỉ đồng, vượt 87.117 tỉ đồng so dự toán.


Tuy nhiên, số thu vượt chủ yếu tăng thu sử dụng đất 29.994 tỉ đồng, thu từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước 25.113 tỉ đồng.


L.THANH
02 Tháng Mười 2022(Xem: 1201)
NIÊN BIỂU HOÀNG PHÁP ĐẠO PHẬT THỜI NAY