Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 1065)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

14 Tháng Tám 2018(Xem: 846)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 313)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 554)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 556)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 595)