Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn Gs Phạm Cao Dương nói về "Đế Quốc Việt Nam"

26 Tháng Sáu 20176:27 CH(Xem: 6595)

VĂN HÓA ONLINE - TÁC GIẢ & TÁC PHẨM - THỨ  BA 27 JUNE  2017


Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn Gs Phạm

Cao Dương nói về "Đế Quốc Việt Nam"


image007


GS Phạm Cao Dương Nói Về Đế Quốc Việt Nam


https://www.youtube.com/watch?v=xmIE-qg-OKY


Nếu không có 


Cách Mạng  19/8/1945 - Việt Minh Cướp Chính Quyền, Việt Nam đã có Tự Do , Dân Chủ,  và Tiến Bộ như Đại  Hàn và các nước Đông Nam Á khác mà không ph̉ải trải qua hai cuộc chiến đẫm máu với hàng triệu người phải hy sinh.


Giáo Sư Nguyễn Văn Canh : 


Thân gửi các anh chị Cựu Sinh Viên Vạn Hạnh.


 GS Phạm cao Dương mới hoàn tất cuốn sử ” Bảo Đại- Trần trọng Kim và Đế Quốc Việt nam”.


 Đây là thời kỳ quan trọng của dân tộc Việt, một thời kỳ Việt nam vừa mới bắt đầu nền độc lập tiếp theo giai đoạn đô hộ của thực dân Pháp. Chính Phủ Trần Trọng Kim, một chính quyền đầu tiên  của quốc gia Việt nam độc lập với các nỗ lực  xây dựng nền móng cho một tương lai tốt đẹp cho dân tộc , thì bị Hồ chí Minh dưới sự lãnh đạo của Cộng Sản Nga Tàu dùng các mưu thuật cướp chính quyền qua cuộc biểu tình của công chức ở Hà nội vào ngày 19 tháng 8, 1945 và đưa  nước Việt vào một ngã rẽ  quan trọng và dân tộc Việt phải chịu một thảm trạng  to lớn từ đó đến nay.


 Các anh chị cựu SVVH, nhất là các khoá học đầu tiên, sau khi tốt nghiệp đã có dịp tham dự và tiếp nối công tác phát huy những gì mà chính phủ Trần trọng Kim đã đề ra, nên có cuốn sử này trong tay để biết thêm về giai đọạn lịch sử tốt đẹp này.


 Cuốn sử này của Thày Dương có thể  giúp chúng ta  có tài liệu so sánh giữa giai đoạn độc lập phôi thai , nhưng ngắn ngủi của dân tộc, trong đó  có các đóng góp to lớn, vô giá của các nhà lãnh đạo có nhiều tâm huyết với dân tộc hầu như bị bỏ quên và  giai đoạn Cộng Sản thống trị.


 Sử học là một môn khoa học, Thày Dương đã áp dụng đúng phương pháp Khoa Học Sử để đạt cái “chân” của ngành này.


 "VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  19  APRIL  2017


DIỄN ĐÀN VĂN HOÁ 


https://nhatbaovanhoa.com/ p4152a5550/bs-tran-xuan-ninh- viet-ve-tac-pham-moi-cua-giao- su-pham-cao-duong


BS Trần Xuân Ninh: "


https://nhatbaovanhoa.com/ p4152a5550/bs-tran-xuan-ninh- viet-ve-tac-pham-moi-cua-giao- su-pham-cao-duong


... Sau đó là cách mạng tháng tám, là Việt Minh, là kháng chiến chống Pháp, là vùng tề, là vùng quốc gia, là đấu tố, là Việt Cộng, là chính phủ quốc gia, là di cư, là Việt Nam Cộng Hòa vân vân mà tôi thương và tôi ghét…, "


"....Tôi không nói đến những tác phẩm của các văn công VC như Huy Đức và cuốn Bên thắng cuộc,..


Bác sĩ Trần Xuân Ninh viết về tác phẩm mới của Giáo Sư Phạm Cao Dương, Bảo Đại -Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945 - 30/8/1945, Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới, 


Amazon in ấn và phát hành, 2017

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  19  APRIL  2017


DIỄN ĐÀN VĂN HOÁ:
09 Tháng Ba 2022(Xem: 4122)
18 Tháng Bảy 2019(Xem: 5100)