"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"

07 Tháng Tám 201712:53 SA(Xem: 1689)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI  07  AUGUST  2017


"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"


image001


https://www.youtube-nocookie.com/embed/X3NpxsqTD3E?rel=0

27 Tháng Giêng 2019(Xem: 363)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 405)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 566)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 518)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 436)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 477)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 515)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 561)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1354)