BPSOS công bố chương trình công dân Mỹ gốc Việt đòi tài sản

31 Tháng Tám 20179:29 CH(Xem: 8085)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - THỨ  SÁU  01  SEP  2017


BPSOS công bố chương trình công dân Mỹ gốc Việt đòi tài sản


Ngày 31 tháng 8, 2017


Hôm nay, BPSOS công bố chương trình “Công Dân Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”, gọi tắt là “Đòi Tài Sản”, với 2 mục tiêu chính:


(1)    Đòi hỏi chính quyền Việt Nam bồi thường các tài sản đã tịch thu của người dân miền Nam sau tháng 4 1975 và của những người dân miền Bắc di cư năm 1954 mà nay họ hay con cháu của họ là công dân Hoa Kỳ;


(2)    Đẩy lùi nạn cưỡng chế đất đai đang tạo nên thảm cảnh “dân oan” ở Việt Nam.


Năm 2013, BPSOS lên tiếng giải thích kế hoạch đòi tài sản và đã nhận được gần 100 hồ sơ đến từ nhiều tiểu bang và trong những hoàn cảnh rất đa dạng. Số hồ sơ này đã giúp chúng tôi tìm hiểu các hình thức cưỡng đoạt tài sản bởi chính quyền Việt Nam và thăm dò chính sách của Hành Pháp Obama. Nay chúng tôi xét thấy sẽ thuận lợi hơn để thực hiện chương trình đòi tài sản dưới Hành Pháp Trump.


Chúng tôi chủ trương dùng luật pháp và hệ thống chính trị Hoa Kỳ, chứ không quan tâm đến chính sách của chính quyền Việt Nam. Luật Hoa Kỳ có những điều khoản bảo vệ tài sản và lợi ích của công dân. Tháng 6 vừa qua chúng tôi thuê 2 hãng luật nhiều kinh nghiệm để tư vấn và tiếp sức vận động chính sách. Đầu tháng 8, chúng tôi ký hợp đồng với hãng luật thứ 3 để nghiên cứu việc thực hiện vụ kiện tại các toà án Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ có loạt bài giải thích về từng điều khoản và cách để khai thác, và đã thiết lập trang mạng để mọi người dễ truy cập: doitaisan.org.


Với thông báo này, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ một cách rộng rãi. Quý Vị nào muốn tham gia, xin điền mẫu đơn đính kèm và gửi về: taisan@bpsos.org. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng từng hồ sơ và sẽ thông báo riêng với từng người về bước kế tiếp.


Nếu cần thêm thông tin, xin liên lạc qua email: taisan@bpsos.org hay qua điện thoại: 703-538-2190.


Mẫu Đơn Thông Tin Sơ Khởi


Chương Trình Đòi Tài Sản


Ngày: __________________


Xin điền mẫu đơn này đầy đủ và chính xác ở mức có thể. Nếu có tài liệu hay văn kiện liên quan thì xin gửi kèm. Mọi thông tin sẽ được bảo mật. Xin gửi về: taisan@bpsos.org.


Những thông tin trong đây sẽ giúp chúng tôi thẩm định trường hợp của Quý Vị để xem có phù hợp với chương trình Đòi Tài Sản của chúng tôi hay không.  Khi nhận mẫu đơn này từ Quý Vị thì không có nghĩa là chúng tôi đã nhận hồ sơ của Quý Vị vào chương trình. Chúng tôi sẽ thông báo với Quý Vị kết quả thẩm định sau khi nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng.


Những câu hỏi nào Quý Vị không hiểu rõ hay không biết câu trả lời, xin ghi “không rõ”. Chúng tôi sẽ liên lạc để hỏi thêm.


Trong đơn này, “bất động sản” bao gồm nhà và đất.


 1. 1. Thông tin cá nhân

Tên họ:


Địa Chỉ:


Ngày sinh:


Nơi sinh:


Địa chỉ email:


Điện thoại:


Di động: _________________ Nhà: ______________ Sở làm: _______________


Cách tiện nhất để liên lạc với Quý Vị:


 1. 2. Thông tin bối cảnh
 1. Quý vị có là công dân Mỹ?
 1. Nếu là công dân Mỹ,
 1. Ngày nhập tịch:
 1. Gia đình của Quý Vị có bất động sản bị tịch thu bởi chính quyền Việt Nam không?
 1. Nếu có, xin cho biết bị tịch thu vào thời điểm nào và trong hoàn cảnh nào:
 1. Ai là người đứng tên bất động sản khi nó bị tịch thu?
 1. Nếu Quý Vị không là chủ nhân của bất động sản thì Quý Vị quan hệ như thế nào với chủ nhân của nó?
 1. Quý vị có những giấy tờ gì để chứng minh quyền sở hữu bất động sản không?

Nếu có, thì xin gửi kèm bản sao của giấy tờ ấy.


 1. Chính Quý Vị hay có ai khác trong gia đình Quý Vị đã nhận bồi thường cho việc tịch thu ấy?

Nếu có, xin cho biết trong hoàn cảnh nào và mức bồi thường là bao nhiêu:


 1. Hiện nay Quý Vị đã có luật sư nào đại diện cho việc đòi bất động sản không?

Nếu có, xin cho biết tên và thông tin liên lạc của luật sư:


 1. 3. Tình trạng bất động sản
 1. Nếu ở trong Nam, địa chỉ của bất động sản trước ngày 30 tháng 4, 1975:

Nếu ở ngoài Bắc, địa chỉ của bất động sản trước năm 1954:


Địa chỉ hiện nay, nếu biết:


 1. Bất động sản được Quý Vị dùng cho mục đích gì trước khi bị tịch thu?
 1. Cách nào bất động sản ấy trở thành tài sản của gia đình của Quý Vị?
 1. Quý Vị hay có ai trong gia đình Quý Vị bán hoặc cho đi toàn phần hay một phần của bất động sản ấy?
 1. Nếu không phải là sở hữu chủ nguyên thuỷ, xin cho biết cách nào Quý Vị trở thành sở hữu chủ:
 1. Có bao giờ bất động sản ấy được định giá?

a. Nếu có, thì năm nào và bao nhiêu? Ai là người định gia?


 1. Khi bất động sản bị tịch thu, sở hữu chủ có nhận được thông báo của chính quyền?
 1. Nếu có, xin gửi bản sao của thông báo ấy.
 1. Nếu không, cách nào và lúc nào Quý Vị biết là bất động sản ấy bị tịch thu?
 1. Quý Vị có biết bất động sản ấy đang được sử dụng như thế nào, và bởi ai?

10.  Có ai trong gia đình Quý Vị đã về Việt Nam sau khi bất động sản ấy bị tịch thu?


 1. Nếu có, xin cho biết là người ấy có tìm cách để đòi lại bất động sản?
 1. i. Xin cho biết tên họ người ấy và quan hệ ra sao với Quý Vị:
 1. ii. Người ấy về Việt Nam năm nào?
 1. iii. Kết quả ra sao?

11. Có điều gì Quý Vị muốn chia sẻ thêm về trường hợp của mình?


BPSOS


http://machsongmedia.com
06 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2076)