Gửi Người Dưới Mộ (thơ Đinh Hùng, nhạc Phạm Anh Dũng) Lê Bảo

20 Tháng Mười Hai 201711:13 CH(Xem: 4830)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  20  DEC  2017


Gửi Người Dưới Mộ (thơ Đinh Hùng, nhạc Phạm Anh Dũng) Lê Bảo


https://youtu.be/DFA7Ex0e2T0 


image036

Kính anh Lê Bảo:


Xin xác nhận bài hát do tôi phổ nguyên tác của bài thơ tự do, dài của thi sĩ Đinh Hùng 


Cám ơn anh đã đàn hát thật hay 


Xin gửi mọi người cùng nghe 


Gửi Người Dưới Mộ (thơ Đinh Hùng, nhạc Phạm Anh Dũng) Lê Bảo đàn hát:


Phạm Anh Dũng
20 Tháng Mười 2021(Xem: 459)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 432)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 558)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 903)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 2334)