Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 740)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 107)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 144)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 210)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 237)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1060)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 508)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 780)