Trần Công Hàm: "Lược Khảo Nền Hành Chánh VN"

06 Tháng Năm 20188:50 CH(Xem: 6891)

VĂN HÓA ONLINE - TÁC GIẢ TÁC PHẨM  - THỨ HAI 07 MAY 2018


Lược Khảo Nền Hành Chánh Việt Nam


Từ Thời Lập Quốc Đến Hiện Đại (Sách Mới)


Giới thiệu sách đồng môn Trần Công Hàm (ĐS7):


Product details


  • Paperback: 600 pages
  • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (March 20, 2018)
  • Language: Vietnamese
  • ISBN-10: 1985854023
  • ISBN-13: 978-1985854024
  • Product Dimensions: 5.5 x 1.4 x 8.5 inches

Sách được bán tại 2 nơi:


- Amazon.com, xin mở dòng Link:


https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ham+Cong+Tran&search-alias=books&field-author=Ham+Cong+Tran&sort=relevancerank


https://www.nguoi-viet.com/ngu oi-viet-shop/luoc-khao-nen-han h-chanh-viet-nam-tu-thoi-lap- quoc-den-hien-dai-sach-moi/


image091


Trân trọng giới thiệu cùng quý đông môn.


Nguyễn Văn Sáu / Khóa TS4-QGHC


email: saunguyen66@gmail.com
09 Tháng Ba 2022(Xem: 4588)
18 Tháng Bảy 2019(Xem: 5282)