Hùng Cường: Sầu Đông. Bạch Yến:Đêm Đông

25 Tháng Mười Hai 201811:27 CH(Xem: 5490)

VĂN HÓA ONLINE - THỨ TƯ 26 DEC 2018


Hùng Cường: Sầu Đông. Bạch Yến:Đêm Đông


(Ns. Khánh Băng)


image062


https://www.youtube.com/watch?v=q0AO7sepf2U&t=21s


Bạch Yến: Đêm Đông


(Ns. Nguyễn Văn Thương)


image063


https://www.youtube.com/watch?v=OowmC6MMoKY

23 Tháng Ba 2021(Xem: 2461)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 2602)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 2778)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2947)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2831)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2959)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3147)