Hùng Cường: Sầu Đông. Bạch Yến:Đêm Đông

25 Tháng Mười Hai 201811:27 CH(Xem: 3078)

VĂN HÓA ONLINE - THỨ TƯ 26 DEC 2018


Hùng Cường: Sầu Đông. Bạch Yến:Đêm Đông


(Ns. Khánh Băng)


image062


https://www.youtube.com/watch?v=q0AO7sepf2U&t=21s


Bạch Yến: Đêm Đông


(Ns. Nguyễn Văn Thương)


image063


https://www.youtube.com/watch?v=OowmC6MMoKY

16 Tháng Giêng 2021(Xem: 316)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 416)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 457)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 580)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 600)
06 Tháng Mười 2020(Xem: 906)