Hùng Cường: Sầu Đông. Bạch Yến:Đêm Đông

25 Tháng Mười Hai 201811:27 CH(Xem: 6746)

VĂN HÓA ONLINE - THỨ TƯ 26 DEC 2018


Hùng Cường: Sầu Đông. Bạch Yến:Đêm Đông


(Ns. Khánh Băng)


image062


https://www.youtube.com/watch?v=q0AO7sepf2U&t=21s


Bạch Yến: Đêm Đông


(Ns. Nguyễn Văn Thương)


image063


https://www.youtube.com/watch?v=OowmC6MMoKY

23 Tháng Ba 2021(Xem: 3704)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 3786)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 4078)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4451)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4257)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4268)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4395)