Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 1934)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

26 Tháng Chín 2020(Xem: 88)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 538)
10 Tháng Tư 2020(Xem: 827)
18 Tháng Ba 2020(Xem: 891)