Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 4171)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

09 Tháng Ba 2022(Xem: 691)
20 Tháng Mười 2021(Xem: 1418)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 1537)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 1537)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 1785)