Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris

16 Tháng Năm 20197:47 CH(Xem: 4419)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 17 MAY 2019


Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris


(Invite sharing with Phuong Oanh Professor ethnic Vietnamese music in Paris)


bichxuan Olier


https://youtu.be/k7qmEHF_zOI


image023


https://www.youtube.com/watch?v=k7qmEHF_zOI&feature=youtu.be
09 Tháng Ba 2022(Xem: 691)
20 Tháng Mười 2021(Xem: 1418)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 1537)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 1537)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 1785)