NtNgocDiem.fr với Noel 2019 ở Pháp

30 Tháng Mười Một 20196:49 SA(Xem: 615)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA VĂN HỌC VĂN NGHỆ - THỨ BẨY 30 NOV 2019


NtNgocDiem.fr với Noel 2019 ở Pháp


Fr: Nancy Ville 30/11/2019


https://www.youtube.com/watch?v=KsL3YqS5a8w


image027

10 Tháng Tư 2020(Xem: 250)
11 Tháng Hai 2020(Xem: 412)
09 Tháng Hai 2020(Xem: 465)
20 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 716)
10 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 708)