NtNgocDiem.fr với Noel 2019 ở Pháp

30 Tháng Mười Một 20196:49 SA(Xem: 2332)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA VĂN HỌC VĂN NGHỆ - THỨ BẨY 30 NOV 2019


NtNgocDiem.fr với Noel 2019 ở Pháp


Fr: Nancy Ville 30/11/2019


https://www.youtube.com/watch?v=KsL3YqS5a8w


image027

26 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1432)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1592)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 1928)