Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"

29 Tháng Mười Hai 20198:02 SA(Xem: 1675)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ HAI 30 DEC 2019


Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"


image042


Chi Huệ Diễm Lê


12/2019


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGCbBGPzXpMFdfDPzFRBrWXFTl?projector=1


https://www.youtube.com/watch?v=1mzXdvmeAG0


image041

16 Tháng Giêng 2021(Xem: 41)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 142)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 199)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 291)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 315)
06 Tháng Mười 2020(Xem: 706)
08 Tháng Tám 2020(Xem: 1082)
02 Tháng Tám 2020(Xem: 986)