Chiến thuyền, Chiến hạm, Mẫu hạm
image004
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Cùng chủ đề:

- Ông Tập, ông Trump chúc Tết ... điềm lành hay điềm dữ?

- Mẫu hạm, ... Long Vỹ Xà Đầu.

- Đường đi, nước bước của USS Carl Vinson: "Tôi là COC".

- "Tôi là COC".

- Đà Nẵng: Nhờ Carl Vinson, Việt-Mỹ sẽ "hòa trộn".

- Mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson hiện diện ở VN mỹ mãn.

 
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục