Biển Đông: USS Ronald Reagan, JS Izumo "hành quân"
Biển Đông: USS Ronald Reagan, JS Izumo "hành quân"
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Đất hiếm: Mỹ sẽ hỗ trợ các nước khai thác khoáng sản để giảm phụ thuộc TQ
Đất hiếm