Hoàng gia Anh đón trọng thể TT Mỹ, hàng vạn dân biểu tình chống Trump
image004
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Đông Hải Liệt Quốc (Tân truyện)