Việt - Hoa: Đụng độ ở bãi Tư Chính cách Saigon khoảng 220 hải lý
Việt - Hoa: Đụng độ ở bãi Tư Chính cách Saigon khoảng 220 hải lý
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Vết nứt lớn ở Ridgecrest gây lo sợ "Big one"Vết nứt lớn ở Ridgecrest gây lo sợ "Big one"