Bãi Tư Chính: 'VN nên công bố chi tiết' và đừng 'hạn chế báo chí'
Bãi Tư Chính: 'VN nên công bố chi tiết' và đừng 'hạn chế báo chí'
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Việt - Hoa: Đụng độ ở bãi Tư Chính cách Saigon khoảng 220 hải lý Việt - Hoa: Đụng độ ở bãi Tư Chính cách Saigon khoảng 220 hải lý