Kỳ 2 (phần B) Bãi tư Chính: Làm gì?
Ông Trọng chưa cần đi Mỹ vội. "Quốc tế hóa bãi Tư Chính", "Mời cả Mỹ lẫn Tầu vào khai thác"
Ông Trọng chưa cần đi Mỹ vội. "Quốc tế hóa bãi Tư Chính", "Mời cả Mỹ lẫn Tầu vào khai thác"
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục

Carl Thayer : Có đến 80 tàu TQ vây quanh bãi Tư Chính !

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE