Lễ Độc Lập Hoa Kỳ: Mỹ điều 2 Mẫu hạm và chiến hạm vào biển Hoa Nam; Trung cộng tập trận ở Hoàng Sa
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ: Mỹ điều 2 Mẫu hạm và chiến hạm vào biển Hoa Nam; Trung cộng tập trận ở Hoàng Sa
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN 36, đả kích "hành động ác ý"của Trung cộngMỹ tán đồng lập trường của ASEAN 36, đả kích "hành động ác ý"của Trung cộng