Tướng Việt Nam nói: “Mỹ và Trung Quốc gây bất ổn và căng thẳng ở Biển Đông"
Tướng Việt Nam nói: “Mỹ và Trung Quốc gây bất ổn và căng thẳng ở Biển Đông"
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ: Mỹ điều 2 Mẫu hạm và chiến hạm vào biển Hoa Nam; Trung cộng tập trận ở Hoàng SaLễ Độc Lập Hoa Kỳ: Mỹ điều 2 Mẫu hạm và chiến hạm vào biển Hoa Nam; Trung cộng tập trận ở Hoàng Sa