TỪ TU VIỆN BÁT NHÃ BẢO LỘC ĐẾN CHÙA TỪ HIẾU HUẾ
Thiền sư Nhất Hạnh: 7 điểm đề nghị về chính sách của nhà nước VN đối với Phật giáo