Mỹ củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Đông Á
image007