Bầu cử Tổng thống Nga: Mô hình chính trị phù hợp với chế độ "độc tài"?
image001