Nga xuất khẩu vũ khí thứ nhì thế giới trong năm 2017
Nga xuất khẩu vũ khí thứ nhì thế giới trong năm 2017