Thế nào là một « cường quốc hàng hải » ?

Thế nào là một « cường quốc hàng hải » ?