Luật pháp quốc tế cho phép "bên thứ 3" ngăn chặn TQ độc chiếm Biển Đông
image007