Thủ tướng Đức bị nhầm là vợ tổng thống Pháp
Thủ tướng Đức bị nhầm là vợ tổng thống Pháp