Hồng Kông sẽ chi 79 tỉ USD để xây đảo nhân tạo
Hồng Kông sẽ chi 79 tỉ USD để xây đảo nhân tạo