Tập Cận Bình duyệt diễn binh các chiến hạm mới trong sương mù
Tập Cận Bình duyệt diễn binh các chiến hạm mới trong sương mù