Quyền tự do hàng hải ở vùng Vịnh?
Iran bắt giữ một tàu dầu nước ngoài ở vùng Vịnh
Iran bắt giữ một tàu dầu nước ngoài ở vùng Vịnh