Mỹ rút quân khỏi một căn cứ ở Syria. Malaysia cần nâng cấp Hải quân
Mỹ rút quân khỏi một căn cứ ở Syria. Malaysia cần nâng cấp Hải quân